Zespół Szkół Handlowych

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Organizacja zadań pedagoga

Email Drukuj PDF

ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

W celu realizacji powyższych zadań pedagog powinien:

 1. Posiadać roczny plan pracy, wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska.
 2. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców.
 3. Współpracować z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Komitetem Rodzicielskim, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Współdziałać z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.
 5. Składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły.

Prowadzić następującą dokumentację:

 1. dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,
 2. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.