Informacja o pogrzebie

Radosny, przedświąteczny nastrój został zburzony przez smutną wiadomość o śmierci wspaniałego nauczyciela i naszego kolegi Pana Adama Domaradzkiego, który był wieloletnim i bardzo cenionym pracownikiem naszej szkoły oraz pracownikiem naukowym kilku bydgoskich uczelni.

Pan Adam Domaradzki jako perfekcyjny organizator całym sercem angażował się w rozwój naszej szkoły, a w szczególności w rozwój kierunku kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Był koordynatorem projektów unijnych, których efektem jest Pracownia przeładunku towarów oraz wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt.

Odszedł od nas człowiek o wielkim sercu, który był wspaniałym wychowawcą, oddanym kolegą i pasjonatem swojego zawodu.

Wszyscy zapamiętamy Go jako pełnego energii, cierpliwego, oddanego pracy nauczyciela i wychowawcę, życzliwego oraz zawsze chętnego do pomocy kolegę – jako Przyjaciela nas wszystkich.

Zarażał nas swoim entuzjazmem, pomysłami, optymizmem – dlatego na zawsze zostanie w naszych sercach.

Cześć Jego pamięci!