Lekcja o żegludze śródlądowej na Barce Lemara

W czasie lekcji młodzież zapoznała się z historią Kanału Bydgoskiego.

 

Opiekunowie: p. Joanna Maternowska , p. Danuta Dynarowicz, p. Sebastian Lubiewski