Lekcja reklamy w firmie POLITECH

Młodzież poznała specyfikę i charakter pracy w firmie oraz zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z działami m.in. reklamy, marketingu, produkcji, kreacji.  Grafik komputerowy opowiedział młodzieży o księdze znaku, historii loga firmy POLITECH, a także na czym polega kompleksowe przygotowywanie projektów graficznych dla klientów, znajomość profesjonalnych programów komputerowych oraz obsługa urządzeń poligraficznych.
Na zakończenie spotkania właściciel firmy przybliżył młodzieży jak ważne są: konsekwentne dążenie do celu, realizacja marzeń i dbanie o własny rozwój osobisty.
opiekun: Agnieszka Mizikowska