Kalendarium wydarzeń

Kwiecień 2019


02.04, wtorek od 1700 do 1730
Zebrania informacyjne z rodzicami. Drzwi otwarte od 17:30 do 18:30 Klasy maturalne poinformowanie o ocenach proponowanych.

06.04, sobota od 1000 do 1300
DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO ZSH - PROMOCJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

12.04, piątek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych.

15.04, poniedziałek
Termin składania podań o egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny i powtarzanie klasy. Do godziny 12:00 sekretariat szkoły.

16.04, wtorek
Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.

Maj 2019


01.05, środa
Święto - dzień wolny

02.05, czwartek
Dzień dodatkowo wolny.

03.05, piątek
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny.

Wrzesień 2019


17.09, wtorek od 1700
Zebrania z rodzicami Klasy maturalne - świetlica - informacja o maturze Klasy 2 i 3 w salach z wychowawcami

18.09, środa od 1700
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych - sala gimnastyczna - spotkanie z dyrekcją szkoły

25.09, środa od 1700
Zebranie Rady Rodziców ZSH

Październik 2019


14.10, poniedziałek
Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Listopad 2019


01.11, piątek
Wszystkich Świętych - dzień wolny

11.11, poniedziałek
Święto Niepodległości - dzień wolny

19.11, wtorek od 1700 do 1830
Zebrania z rodzicami od 17 do 17:30 Drzwi otwarte od 17:30 do 18:30

Grudzień 2019


10.12, wtorek
Ostateczny termin wystawienie ocen semestralnych w klasach maturalnych

12.12, czwartek
Rada klasyfikacyjna klas 4

16.12, poniedziałek
Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas czwartych

23.12 - 31.12
Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2020


02.01, czwartek
Dzień dodatkowo wolny