Technik realizacji nagrań - Nowość 2019

Zawód technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

Czytaj więcej!

Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości

Zapraszamy na kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Przedsiębiorczości

Czytaj więcej!

Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Czytaj więcej!

Przeliczanie punktów Rekrutacja 2019/2020

Czytaj więcej!

Dokumenty szkolne

Czytaj więcej!

DZIEŃ DAWCY SZPIKU

Dzień Dawcy Szpiku – święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi obchodzone w Polsce od 2002 roku.
W dniu dawcy szpiku kostnego pokazuje się ludzi, którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę chorym na powrót do zdrowia.

Czytaj więcej!

Sukces

Z DUMĄ I RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE W TYM ROKU ZAJĘLIŚMY VI MIEJSCE

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W RANKINGU TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2019

TO ROBI WRAŻENIE

Czytaj więcej!

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

Czytaj więcej!

KOLEJNY SUKCES TECHNIKUM PRZEMYSŁU MODY

Czytaj więcej!

SUKCES - STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Czytaj więcej!