Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-16Plan dla: Nauczyciel:
D.Zwiewka (DZ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 3Oa-2/2 p_konstrukcj 13
2Ob-2/2 p_konstrukcj ST
2 8:05- 8:50 3Oa-2/2 p_konstrukcj 13
2Ob-1/2 p_konstrukcj 13
2Ob-2/2 p_konstrukcj ST
3Oa-1/2 p_konstrukcj 13
3 9:00- 9:45 3Oa-2/2 p_konstrukcj 13
2Ob-1/2 p_konstrukcj 13
2Ob-2/2 p_konstrukcj ST
3Oa-1/2 p_konstrukcj 13
4 9:55-10:40 3Oa-2/2 p_kom.prod. 42
3Oa-1/2 p_konstrukcj 13
5 10:50-11:35 3Oa-2/2 p_kom.prod. 42
6 11:50-12:35 3Ob godz.wych 42
1Ob-1/2 p_konstrukcj 13
3Ob-2/2 p_konstrukcj 13
3Ob-1/2 p_konstrukcj 13
7 12:50-13:35 3Oa-1/2 p_kom.prod. 13
1Ob-1/2 p_konstrukcj 13
1NS-1/2 p_konstrukcj 13
2Ob-1/2 p_konstrukcj 13
8 13:45-14:30 3Oa-1/2 p_kom.prod. 13
1Ob-2/2 p_konstrukcj 13
1NS-1/2 p_konstrukcj 13
9 14:40-15:25 1Ob-2/2 p_konstrukcj 13
10 15:35-16:20 ZŚK 3OB

Obowiązuje od: 2022-05-16