Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-16Plan dla: Oddział:
3Hb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 j.angielski-1/2 KD 15 p_p.sprzeda-1/2 AC 38
p_zarzą.han-2/2 DK 22
2 8:05- 8:50 p_zarzą.han-1/2 DK 22
j.angielski-2/2 KD 33
p_p.sprzeda-1/2 AC 38
p_zarzą.han-2/2 DK 22
3 9:00- 9:45 matematyka DR 16 geografia GC 41 p_zarzą.han-1/2 DK 22
r_angielski-2/2 KD 28
r_angielski-1/2 KD 14
p_p.rachunko-2/2 ZT 42
wf-2/2 #w6 S2
4 9:55-10:40 j.niemiecki-1/2 EB 33
p_p.sprzeda-2/2 AC 38
dział.handl. DK 35 towarozna MF 36 wf-1/2 KB @
wf-2/2 #w6 S1
matematyka DR 16
5 10:50-11:35 j.niemiecki-1/2 EB 29
p_p.sprzeda-2/2 AC 38
chemia MF 36 r_angielski-1/2 KD 28
p_p.rachunko-2/2 ZT 42
wf-1/2 KB @
wf-2/2 #w6 S1
j.polski AK 25
6 11:50-12:35 historia DA 30 fizyka DR 16 marketing MD 15 j.polski AK 25 rach.hand ZT 15
7 12:50-13:35 informatyka-1/2 WW 42
j.niemiecki-2/2 Gi 32
r_geografia GC 41 podstawy han DK 37 j.polski AK 25 rach.hand ZT 15
8 13:45-14:30 j.angielski-1/2 KD 28
j.niemiecki-2/2 Gi 35
matematyka DR 16 r_angielski-2/2 KD 12 przedsięb. HB 12 godz.wych KB 35
9 14:40-15:25 j.angielski-2/2 KD 28 historia DA 30 religia-1/1 LB 15 biologia KI 36
10 15:35-16:20 p_p.rachunko-1/2 ZT 38
informatyka-2/2 WW 43
religia-1/1 LB 12 wf-1/2 KB S1
11 16:30-17:15 p_p.rachunko-1/2 ZT 38

Obowiązuje od: 2022-05-16