Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-16Plan dla: Oddział:
2Rb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 wf-1/2 Do S2 p_p.multimed-1/2 AM 21
2 8:05- 8:50 fizyka GA 35 wf-1/2 Do S1 j.niemiecki-2/2 Ka 15 p_p.multimed-1/2 AM 21
p_grafika-2/2 IG 31
p_grafika-1/2 IG 31
p_p.multimed-2/2 AM 21
3 9:00- 9:45 poligrafia JA 29 matematyka DR 16 j.polski BZ 26 p_p.multimed-1/2 AM 21
p_grafika-2/2 IG 31
p_grafika-1/2 IG 31
p_p.multimed-2/2 AM 21
4 9:55-10:40 pod.reklamy MZ 14 matematyka DR 16 pod.reklamy MZ 14 p_p.multimed-1/2 AM 21
p_grafika-2/2 IG 31
j.angielski-1/2 28
p_p.multimed-2/2 AM 21
5 10:50-11:35 pod.reklamy MZ 14 j.polski BZ 26 przedsięb. HB 25 p_grafika-1/2 IG 31
j.zaw.angiel-2/2 39
j.angielski-1/2 26
p_p.multimed-2/2 AM 21
6 11:50-12:35 r_geografia JR 15 j.polski BZ 26 j.niemiecki-1/2 EB 34
j.angielski-2/2 37
p_grafika-1/2 IG 31
j.angielski-2/2 30
informatyka-1/2 WW 42
j.niemiecki-2/2 Ka 34
7 12:50-13:35 geografia JR 15 biologia KI 36 j.niemiecki-1/2 EB 34 p_grafika-2/2 IG 31 historia DA 30
8 13:45-14:30 godz.wych Do 25 j.zaw.angiel-1/2 32
informatyka-2/2 WW 42
religia-1/1 ŁA 36 chemia KI 36
9 14:40-15:25 wf-1/2 Do @
wf-2/2 #w4 S1
wf-2/2 #w4 S2 religia-1/1 ŁA 36
10 15:35-16:20 historia DA 30 wf-2/2 #w4 S1

Obowiązuje od: 2022-05-16