Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-16Plan dla: Oddział:
1Rb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 poligrafia JA 29 p_p.multimed-1/2 RS 43 p_p.multimed-2/2 AM 21 j.polski BZ 26
2 8:05- 8:50 j.polski BZ 26 p_p.multimed-1/2 RS 43
p_grafika-2/2 IG 31
p_p.multimed-2/2 AM 21 j.polski BZ 26 religia ŁA 36
3 9:00- 9:45 wf-1/2 DM S2
wf-2/2 #w2 @
p_p.multimed-1/2 RS 43
p_grafika-2/2 IG 31
j.niemiecki-1/2 EB 34
p_p.multimed-2/2 AM 21
religia ŁA św biologia KI 36
4 9:55-10:40 wf-1/2 DM @
wf-2/2 #w2 S2
chemia KI 36 j.niemiecki-1/2 EB 34
j.angielski-2/2 KD 28
geografia GC 41 historia AW 29
5 10:50-11:35 r_geografia GC 43 matematyka GJ 12 pod.reklamy MZ 14 pod.reklamy MZ 14 p_grafika-1/2 IG 31
j.niemiecki-2/2 Gi 34
6 11:50-12:35 matematyka GJ 12 e_dla_bezp Mu św informatyka-1/2 ZT 42
j.angielski-2/2 KD 27
pod.reklamy MZ 14 p_grafika-1/2 IG 31
7 12:50-13:35 godz.wych KD 29 j.angielski-1/2 KD 33
j.niemiecki-2/2 Gi 28
pod.reklamy MZ 14 fizyka GA 35 p_grafika-1/2 IG 31
8 13:45-14:30 muzyka 14 j.angielski-1/2 KD 33
informatyka-2/2 ZT 43
p_grafika-2/2 IG 31 wf-2/2 #w2 @
9 14:40-15:25 historia AW 29 wf-1/2 DM S1

Obowiązuje od: 2022-05-16