Praktyki zawodowe - informacje

UWAGA

 

W nieprzekraczalnym terminie na miesiąc przed planowanym terminem praktyki (patrz harmonogram) należy dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego Pani Anny Mirowskiej potwierdzenie ubezpieczenia NNW lub można zdjęcie, skan lub sam numer polisy wysłać na adres mailowy anna_mirowska@wp.pl 

W mailu należy koniecznie podać (imię, nazwisko, klasa)

WAŻNE Bez potwierdzenia ubezpieczenia NNW nie można rozpocząć praktyki.

 

Jeżeli uczeń chce samodzielnie znaleźć pracodawcę, u któego będzie odbywał praktykę musi przynieść do kierownika szkolenia praktycznego wypełniony załącznik 2 (dane do umowy).

Wszelkich pytań odnośnie praktyk udziela Kierownik szkolenia praktycznego - Anna Mirowska, tel.:697 910 783, anna_mirowska@wp.pl