Technik handlowiec

TECHNIK HANDLOWIEC

Z Innowacją pedagogiczną "PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO"

 

 

  1. nauka w szkole trwa 4 lata (dla absolwenta gimnazjum) lub 5 lat (dla absolwenta szkoły podstawowej)
  2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
  3. w trakcie nauki zdajesz egzaminy zawodowe

Ucząc się zawodu technik handlowiec zdobywasz dwa kwalifikacje:

  1. Prowadzenie sprzedaży
  2. Prowadzenie działań handlowych

Handlowiec to menadżer, to osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego.

Absolwent Technikum Handlowego umie posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 

Technik Handlowiec to osoba, która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zna przepisy prawne oraz potrafi współpracować z innymi firmami.

 

Absolwenci kierunku technik handlowiec mają zapewnioną bogatą ofertę pracy.

Mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści do spraw marketingu,
  • w działach handlowych, reklamy czy księgowości.

Szkoła wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia własnej firmy handlowej.

Bez problemu mogą podjąć studia na dowolnych kierunkach. Jeśli zaś zdecydują się na kierunki związane z profilem czyli Handel, Marketing, Ekonomia - to będą mieli przewagę nad absolwentami ogólniaków - ponieważ przedmioty zawodowe będą im już znane z technikum.

 

WYBIERZ ZATEM KIERUNEK TECHNIK HANDLOWIEC


BO NAPRAWDĘ WARTO

 

TEN KIERUNEK TO GWARANCJA ZATRUDNIENIA !!