Technik księgarstwa

TECHNIK KSIĘGARSTWA

 

 

 

 

 

 1. nauka w szkole trwa 4 lata (dla absolwenta gimnazjum) lub 5 lat (dla absolwenta szkoły podstawowej)
 2. W trakcie nauki zdajesz egzaminy zawodowe
 3. Po ukończeniu nauki przystępujesz do Matury

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa w trakcie czteroletniej nauki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaż;
 2. opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;
 3. prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej;
 4. promowania asortymentu księgarskiego;
 5. prowadzenia księgarni internetowej;
 6. zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.

Ucząc się w zawodzie Technik Księgarstwa zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. prowadzenie sprzedaży
 2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Po uzyskaniu  kwalifikacji uczniowie otrzymują dyplom zawodowy technik księgarstwa. Ponadto absolwent po rocznym kursie kwalifikacyjnym: Prowadzenie działalności handlowej może zdobyć drugi tytuł: technik handlowiec.

Niektóre możliwości zatrudnienia:

 • księgarnie,
 • drukarnie,
 • agencje reklamowe,
 • zakłady poligraficzne,
 • redakcje,
 • wydawnictwa,
 • klepy internetowe,
 • biblioteki.

Po ukończeniu technikum absolwent może doskonalić zdobyte kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie nauki na studiach wyższych (filologia polska, bibliotekoznawstwo, archiwistyka i pokrewnych).