Technik realizacji nagrań - Nowość 2019

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ - Nowość 2019

  1. nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej
  2. w trakcie nauki przystępujesz do egzaminów zawodowych
  3. po skończeniu nauki przystępujesz do matury

KWALIFIKACJE

 

AUD.08 Montaż dźwięku

AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych

 

Zawód technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów nagłaśniających i przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z reżyserem, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie. Technik realizacji nagrań i nagłośnień zajmuje się również, edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki.

Po ukończeniu Technikum możesz: – możesz kontynuować naukę na uczelniach zarówno technicznych, jak i artystycznych o specjalizacji „Realizacja dźwięku” lub podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnym studio nagraniowym.

 

Zapraszamy na Facebook`a kierunku

https://www.facebook.com/Technik Realizacji Nagrań

 

A jak powstawało StudioGim9???