Technik reklamy

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - od roku szkolnego 2019/2020 ZMIANA NAZWY ZAWODU NA - TECHNIK REKLAMY

 1. nauka w szkole trwa 4 lata (dla absolwenta gimnazjum) lub 5 lat (dla absolwenta szkoły podstawowej)
 2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
 3. w trakcie nauki przystępujesz do egzaminów zawodowych

 

Ucząc się w zawodu technik organizacji reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. Wykonywanie przekazu reklamowego (czyli m.in. projektowanie materiałów reklamowych w programach graficznych)
 2. Zarządzanie kampanią reklamową

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Uczeń w trakcie nauki pozna tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczy się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki i materiałów reklamowych, animacji, montażu filmu, tworzenia spotów reklamowych itp. Zapozna się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów firmy Corel, Adobe itp.

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK  REKLAMY potrafi:

 1. projektować materiały reklamowe w programie graficznym CorelDraw, Adobe Photoshop
 2. planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 3. określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 4. sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 5. stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 6. planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 7. nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 8. stosować metody badań rynku reklamy,
 9. testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 10. oceniać wartość przygotowanych reklam,
 11. oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 12. wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 13. opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 14. prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 15. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 1. grafik komputerowy,
 2. specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 3. specjalista do spraw public relations,
 4. specjalista do spraw reklamy,
 5. administrator produkcji filmowej,
 6. handlowiec,
 7. organizator usług sprzedaży internetowej,
 8. przedstawiciel handlowy,
 9. telemarketer,
 10. sprzedawca na telefon.