Wycieczka 1RB

Uczniowie brali udział w warsztatach oraz zwiedzali Niewidzialny Dom. 

Mogli doświadczyć jak na co dzień funkcjonują osoby niewidome.

Było to dla wszystkich cenne doświadczenie.