Wycieczka 3PB

Uczniowie poznali historię tego miejsca związaną z żeglugą śródlądowa i jego znaczenie dla handlu i transportu w wodnego. Poza zwiedzaniem, młodzież uczestniczyła także w prelekcji i warsztatach zawodowych przygotowanych przez panią Martę Bukolt.