Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na kursy w ramach Akcji Kwalifikacji 3 są wywieszone w gablocie przy sali 25.