Kalendarium wydarzeń

Styczeń 2020


27.01, poniedziałek
Rozpoczęcie II semestru dla pozostałych klas ZSH

27.01 - 09.02
Ferie zimowe

Luty 2020


12.02, środa
Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr nauki

Marzec 2020


31.03, wtorek od 1700 do 1830
Zebrania z rodzicami (godz. 17.00 – 17:30) „Drzwi otwarte” - godz. 17.30-18.30 klasy maturalne poinformowanie o proponowanych ocenach końcoworocznych pozostałe klasy zebrania informacyjne

Kwiecień 2020


09.04 - 14.04
Wiosenna przerwa świąteczna - WIELKANOC

17.04, piątek
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych.

20.04, poniedziałek do 1200
Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla klas maturalnych (do godziny 12:00 –sekretariat szkoły)

21.04, wtorek od 1500
Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

24.04, piątek
Uroczyste zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach czwartych - Pożegnanie absolwentów

25.04, sobota od 0900 do 1300
Drzwi otwarte dla kandydatów do ZSH

Maj 2020


01.05, piątek
Dzień wolny - święto

Czerwiec 2020


08.06, poniedziałek
Termin wystawiania proponowanych ocen końcoworocznych

08.06, poniedziałek
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06, wtorek
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.06, środa
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.06, czwartek
Boże Ciało - dzień wolny

12.06, piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rada szkoleniowa dla nauczycieli

18.06, czwartek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w pozostałych klasach ZSH

19.06, piątek do 1200
Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla pozostałych klas ZSH - godzina 12:00

22.06, poniedziałek od 1700
Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas ZSH godzina 17:00