Kalendarium wydarzeń

Kwiecień 2020


20.04, poniedziałek do 1200
Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla klas maturalnych (do godziny 12:00 –sekretariat szkoły)

21.04, wtorek od 1500
Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

24.04, piątek
Uroczyste zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach czwartych - Pożegnanie absolwentów

25.04, sobota od 0900 do 1300
Drzwi otwarte dla kandydatów do ZSH

Maj 2020


01.05, piątek
Dzień wolny - święto

Czerwiec 2020


08.06, poniedziałek
Termin wystawiania proponowanych ocen końcoworocznych

08.06, poniedziałek
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06, wtorek
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.06, środa
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.06, czwartek
Boże Ciało - dzień wolny

12.06, piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rada szkoleniowa dla nauczycieli

18.06, czwartek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w pozostałych klasach ZSH

19.06, piątek do 1200
Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla pozostałych klas ZSH - godzina 12:00

22.06, poniedziałek od 1700
Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas ZSH godzina 17:00

23.06, wtorek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

26.06, piątek
Uroczyste Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych Rada pedagogiczna - godzina 12:00

Wrzesień 2020


15.09, wtorek od 1815
Zebrania z rodzicami uczniów klas 2,3,4 - w wyznaczonych salach

17.09, czwartek od 1515
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych w wyznaczonych salach

21.09, poniedziałek od 1700
Zebranie Rady Rodziców ZSH - świetlica szkolna

Październik 2020


14.10, środa
Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych