Kalendarium wydarzeń

Czerwiec 2021


04.06, piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.06, wtorek
Zebrania z rodzicami (poinformowanie o ocenach proponowanych) godzina 17:00

17.06, czwartek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

18.06, piątek
Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy godzina 12:00 w sekretariacie szkoły.

21.06, poniedziałek
21 czerwca 2021 (poniedziałek) -Rada klasyfikacyjna godzina 17:00

25.06, piątek
Uroczyste Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych 2020/2021

Październik 2021


14.10, czwartek
Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.10, piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych.

Listopad 2021


01.11, poniedziałek
Wszystkich Świętych - dzień wolny

11.11, czwartek
Święto Niepodległości - dzień wolny

12.11, piątek
Dodatkowy dzień wolny:)

16.11, wtorek
Zebrania z rodzicami - godzina 18:15-18:45 Drzwi otwarte dla rodziców - godzina 18:45-19:45

22.11, poniedziałek
Termin wystawiania ocen proponowanych w klasach czwartych z przedmiotów zawodowych.

Grudzień 2021


06.12, poniedziałek
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach czwartych

09.12, czwartek
Rada klasyfikacyjna klas czwartych.

10.12, piątek
Zakończenie semestru I dla klas czwartych. Zmiana planu

13.12, poniedziałek
Rozpoczęcie semestru II dla klas czwartych.

23.12 - 31.12
Zimowa przerwa świąteczna :)

Styczeń 2022


06.01, czwartek
Święto Trzech Króli - dzień wolny.

07.01, piątek
Dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych:)