Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-16Plan dla: Oddział:
2Pb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 godz.wych MJ 40 organizacja SL 39 p_w.ob.podr.-1/2 SL 36
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
j.angielski-1/2 JZ 33
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
p_w.ob.podr.-2/2 SL 43
2 8:05- 8:50 wf-1/2 SO S1
j.hiszpański-2/2 BR 36
biologia KI 36 p_w.ob.podr.-1/2 SL 36
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
j.zaw.angiel-1/2 JZ 33
p_obs.transp-2/2 MJ 40
p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
p_w.ob.podr.-2/2 SL 39
3 9:00- 9:45 chemia MF 36 j.polski GM 27 p_w.ob.podr.-1/2 SL 39
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
j.polski GM 27 p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
informatyka-2/2 WW 42
4 9:55-10:40 fizyka GA 35 r_geografia GC 41 p_w.ob.podr.-1/2 SL 39
j.zaw.angiel-2/2 JZ 30
j.polski GM 27 p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
j.zaw.hiszpa-2/2 BR 42
5 10:50-11:35 historia DA 30 p_w.ob.podr.-2/2 SL 40 j.zaw.hiszpa-1/2 BR 37
j.angielski-2/2 JZ 38
przedsięb. HB 12 wf-1/2 SO S2
j.angielski-2/2 JZ 33
6 11:50-12:35 geografia GC 41 p_w.ob.podr.-2/2 SL 39 religia-1/1 #r4 26 j.hiszpański-1/2 BR 26
wf-2/2 #w3 @
j.angielski-1/2 JZ 33
j.hiszpański-2/2 BR 27
7 12:50-13:35 usługi portó BJ 37 wf-2/2 #w3 @ religia-1/1 #r4 36 j.hiszpański-1/2 BR 26
wf-2/2 #w3 @
matematyka GJ 12
8 13:45-14:30 historia DA 30 informatyka-1/2 WW 42 wf-1/2 SO S1
9 14:40-15:25 matematyka GJ 12 p_obs.transp-1/2 MJ 40

Obowiązuje od: 2022-05-16