Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-16Plan dla: Oddział:
3Ra
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 religia-1/1 #r1 26 pl.ka.reklam-1/2 GA 42 pl.ka.reklam-2/2 GA 22
2 8:05- 8:50 religia-1/1 #r1 26 pl.ka.reklam-1/2 GA 42 pl.ka.reklam-2/2 GA 22
3 9:00- 9:45 j.zaw.angiel-1/2 SS 28 wf-1/2 DM S2
pl.ka.reklam-2/2 GA 40
j.polski BZ 26 j.polski BZ 26
4 9:55-10:40 p_zarzą.rekl-1/2 RS 43 wf-1/2 DM @
pl.ka.reklam-2/2 GA 40
u_hist.i sp. AW 29 j.polski BZ 26
5 10:50-11:35 r_geografia AB 41 p_zarzą.rekl-1/2 RS 43
j.zaw.angiel-2/2 SS 28
r_angielski-1/2 M_ 32
j.niemiecki-2/2 Gi 34
godz.wych DM 30 j.niemiecki-1/2 EB 32
p_an.reklamy-2/2 AC 38
6 11:50-12:35 kampania rek RS 38 p_zarzą.rekl-1/2 RS 43
pl.ka.reklam-2/2 GA 38
pl.ka.reklam-1/2 GA 38
wf-2/2 OS S2
matematyka JK 12 j.angielski-1/2 M_ 32
p_an.reklamy-2/2 AC 38
7 12:50-13:35 kampania rek RS 38 kampania rek RS 40 pl.ka.reklam-1/2 GA 38
wf-2/2 OS S2
matematyka JK 16 j.angielski-1/2 M_ 32
j.angielski-2/2 EA 39
8 13:45-14:30 kampania rek RS 38 p_zarzą.rekl-1/2 RS 38
wf-2/2 OS S1
pl.ka.reklam-1/2 GA 38
p_zarzą.rekl-2/2 JA 43
p_an.reklamy-1/2 AC 38
r_angielski-2/2 EA 28
u_hist.i sp. AW 29
9 14:40-15:25 p_zarzą.rekl-1/2 RS 38 p_zarzą.rekl-2/2 JA 43 p_an.reklamy-1/2 AC 38
j.angielski-2/2 EA 28
r_geografia AB 14
10 15:35-16:20 p_zarzą.rekl-2/2 JA 43
11 16:30-17:15 p_zarzą.rekl-2/2 JA 43
12 17:25-18:10 p_zarzą.rekl-2/2 JA 43

Obowiązuje od: 2022-05-16