Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-16Plan dla: Sala:
22 22k
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 DK 3Hb-2/2 p_zarzą.han
DK 3Wa-2/4,3Ha-1/2 p_zarzą.han
GA 3Ra-2/2 pl.ka.reklam
2 8:05- 8:50 DK 3Hb-1/2 p_zarzą.han
DK 3Ha-2/2 p_zarzą.han
DK 3Hb-2/2 p_zarzą.han
DK 3Wa-2/4,3Ha-1/2 p_zarzą.han
GA 3Ra-2/2 pl.ka.reklam
3 9:00- 9:45 DK 3Ha-2/2 p_zarzą.han
DK 3Ha-2/2 p_zarzą.han
DK 3Hb-1/2 p_zarzą.han
DK 3Wa-2/4,3Ha-1/2 p_zarzą.han
DK 3Wa-2/4,3Ha dział.handl.
4 9:55-10:40 MZ 3Rb-1/2 pl.ka.reklam
DK 3Wa-2/4,3Ha-1/2 p_zarzą.han
DK 3Wa-2/4,3Ha dział.handl.
5 10:50-11:35 DK 2Wb-1/3 podstawy han
JA 3Wa-3/4 p_zarzą.rekl
6 11:50-12:35 DK 2Wb-1/3 podstawy han
JA 3Wa-3/4 p_zarzą.rekl
7 12:50-13:35 JA 3Wa-3/4 p_zarzą.rekl
8 13:45-14:30 DK 3Ha-2/2 p_zarzą.han
JA 3Wa-3/4 p_zarzą.rekl
9 14:40-15:25 JA 3Wa-3/4 p_zarzą.rekl

Obowiązuje od: 2022-05-16