STOP PRZEMOCY

ABC BEZPIECZEŃSTWA

Co możesz zrobić aby uniknąć przemocy - Oto kilka rad:

 1. Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy. Udawaj, że Cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły,
 2. Staraj się wyglądać na pewnego siebie- chodź pewnym krokiem, wyprostowany i z uniesioną głową,
 3. Ćwicz głos-odpowiadaj zawsze pewnym siebie tonem, patrz rozmówcy prosto w oczy,
 4. Odejdź gdy Ci dokuczają,
 5. Nie przejmuj się tym co mówią inni,
 6. Miej przygotowaną odpowiedź, np. "możesz sobie mówić co chcesz, mnie to nie obchodzi",
 7. Powiedz krótko i stanowczo, że nie zgadzasz się na takie traktowanie,
 8. Spróbuj być dowcipny-poczucie humoru jest często dobrą bronią przeciw agresji,
 9. Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze czy koleżance. Poproś o pomoc i radę. Czasem wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach by prześladowcy dali Ci spokój,
 10. Stanowczo mów "nie" - kiedy namawiają Cię do czegoś co jest niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi,
 11. Stanowczo mów "nie" - kiedy proponują Ci narkotyki, alkohol, papierosy - bądź sobą a nie takim jakim chcą Cię widzieć inni,
 12. Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego,
 13. Poinformuj nauczyciela wychowawcę bądź pedagoga szkolnego o swojej sytuacji albo nauczyciela, którego najbardziej lubisz i ufasz....

    Gdzie szukać pomocy?????

 1. Poradnie rodzinne, młodzieżowe, zdrowia psychicznego, wychowawczo-zawodowe oraz odwykowe całego kraju
 2. Komitet Ochrony Praw Dziecka Warszawa, ul. Boleść 2, tel. 022 8312429
 3. Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA, Warszawa, ul. Okólnik 11a/34, tel. 022 8263916
 4. Telefon zaufania dla dzieci maltretowanych 022 8276172
 5. Niebieska linia - 0800120002
 6. Telefon młodzieżowy - 988

 

Pamiętaj nie jesteś SAM - pozwól sobie pomóc.

Podziel się z nami swoim problemem, nie daj się zastraszać, gnębić, upokarzać!

Masz prawo do swobody i spokoju!!