Wymagania po szkole podstawowej

UWAGA

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy I OB i II OB znajdują się do wglądu u nauczyciela i w seretariacie z następujacych przedmiotów:


  1. Materiałoznawstwo odzieżowe
  2. Organizowanie procesów produkcyjnych
  3. Konstrukcja i modelowanie form odzieży
  4. Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

Wymagania dla klasy 1Pb, 1Wb, 2 Pb na poszczególne oceny z przedmiotu organizowanie obsługi w portach i terminalach do wglądu u nauczyciela i w sekretariacie szkoły.