AKCJA KWALIFIKACJA 2

Czytaj więcej!

Informacje pedagoga

Czytaj więcej!

Samorząd szkolny

Rada Uczniowska jest organem kierującym bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego, czyli ogółu uczniów Naszej Szkoły.

Opiekunem samorządu jest: pani Justyna Musall

Czytaj więcej!

Obowiązek informacyjny

Czytaj więcej!

Sprzedawca

Czytaj więcej!