Kalendarium wydarzeń

Marzec 2023


28.03, wtorek
Zebrania z rodzicami (godz. 18.00 – 18:30) oraz „Drzwi otwarte” - godz. 18.30-19.30 o klasy maturalne poinformowanie o proponowanych ocenach końcoworocznych o pozostałe klasy zebrania informacyjne

Kwiecień 2023


06.04 - 11.04
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

20.04, czwartek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

24.04, poniedziałek
* Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla klas maturalnych (do godziny 12:00 – sekretariat szkoły) * Rada klasyfikacyjna klas maturalnych (godzina 18:00)

28.04, piątek
Uroczyste zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach czwartych - Pożegnanie absolwentów