PRAKTYKI - SPRZEDAWCA

Uczniowie przyjęci do klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Handlowych załatwiają sobie praktyki u pracodawców.

Tzn. muszą podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą.

Można zwrócić się (zadzwonić i umówić na rozmowę) do pracodawców współpracujących ze szkołą - wykaz pracodawców w załączniku.

Można również znaleźć sobie indywidualnie pracodawcę - z tym, że warunkiem jest to, że pracodawca ma uprawnienia pedagogiczne tj. kurs pedagogiczny. Wówczas należy zgłosić się do szkoły - do Kierownika Szkolenia Praktycznego Pani Anny Mirowskiej po umowę.

 

Umowę należy podpisać najpóźniej do końca sierpnia i kopię dostarczyć do szkoły.

W razie pytań i wątpliwości kontakt do Kierownika Szkolenia Praktycznego

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego
w Zespole Szkół Handlowych
im. Marii Dąbrowskiej
w Bydgoszczy
tel.: 697 910 783

e-mail: anna_mirowska@wp.pl
www.zsh.bydgoszcz.pl

 

UWAGA

Dni w których młodzież klasy 1 Branżowej Szkoły I stopnia odbywać będzie praktyczną naukę zawodu to poniedziałek i piątek.