Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-09-26Plan dla: Oddział:
2Pb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 wf-2/2 Do S1 p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
p_w.ob.podr.-2/2 SL 39
religia-1/1 #r1 15
2 8:05- 8:50 wf-2/2 Do S1 p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
p_w.ob.podr.-2/2 SL 39
p_w.ob.podr.-2/2 SL 39 religia-1/1 #r1 14
3 9:00- 9:45 j.angielski-1/2 SS 30
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
wf-1/2 DM S2
wf-2/2 Do S1
p_w.ob.podr.-2/2 SL 39 p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
p_obs.transp-2/2 VB cz
matematyka DR 16
4 9:55-10:40 j.angielski-1/2 SS 15
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
p_w.ob.podr.-1/2 SL 29
j.hiszpański-2/2 BR 13
matematyka DR 16 p_org.ob.pod-1/2 MJ 40
j.zaw.hiszpa-2/2 GO 32
godz.wych SS ST
5 10:50-11:35 p_w.ob.podr.-1/2 SL 27
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
p_w.ob.podr.-1/2 SL 29
j.hiszpański-2/2 BR 28
historia KP 33 organizacja MJ 40 j.hiszpański-1/2 BR 31
j.angielski-2/2 SS ST
6 11:50-12:35 p_w.ob.podr.-1/2 SL 14
j.zaw.angiel-2/2 LO 38
usługi portó BJ 37 geografia LR 12 j.polski BZ 26 j.hiszpański-1/2 BR 21
j.angielski-2/2 SS ST
7 12:50-13:35 wf-1/2 DM @
p_org.ob.pod-2/2 MJ 40
przedsięb. AW 29 j.polski BZ 26 j.polski BZ 26 chemia KI 14
8 13:45-14:30 wf-1/2 DM S1 j.zaw.angiel-1/2 IB cz wych.rodz. Mu św historia KP 43 p_obs.transp-1/2 VB 41
informatyka-2/2 KP 43
9 14:40-15:25 j.zaw.hiszpa-1/2 GO 28 informatyka-1/2 KP 43 r_geografia LR 41 biologia 35
10 15:35-16:20 fizyka GA 35

Obowiązuje od: 2022-09-26