Kalendarium wydarzeń

Styczeń 2020


03.01, piątek
Dzień dodatkowo wolny

06.01, poniedziałek
Święto Trzech Króli - dzień wolny

10.01, piątek
Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja zimowa Dzień wolny od zajęć

21.01, wtorek
Termin wystawienie ocen za pierwszy semestr w pozostałych klasach ZSH

23.01, czwartek
Rada klasyfikacyjna i zakończenie I semestru (bez klas 4) Zebrania z rodzicami - wszystkie klasy ZSH Rada klasyfikacyjna godzina 15 Zebrania z rodzicami od 17:00 do 17:30 Drzwi otwarte od 17:30 do 18:30

27.01, poniedziałek
Rozpoczęcie II semestru dla pozostałych klas ZSH

27.01 - 09.02
Ferie zimowe

Luty 2020


12.02, środa
Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr nauki

Marzec 2020


31.03, wtorek od 1700 do 1830
Zebrania z rodzicami (godz. 17.00 – 17:30) „Drzwi otwarte” - godz. 17.30-18.30 klasy maturalne poinformowanie o proponowanych ocenach końcoworocznych pozostałe klasy zebrania informacyjne

Kwiecień 2020


09.04 - 14.04
Wiosenna przerwa świąteczna - WIELKANOC

17.04, piątek
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych.

20.04, poniedziałek do 1200
Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla klas maturalnych (do godziny 12:00 –sekretariat szkoły)

21.04, wtorek od 1500
Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

24.04, piątek
Uroczyste zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach czwartych - Pożegnanie absolwentów

25.04, sobota od 0900 do 1300
Drzwi otwarte dla kandydatów do ZSH

Maj 2020


01.05, piątek
Dzień wolny - święto

Czerwiec 2020


08.06, poniedziałek
Termin wystawiania proponowanych ocen końcoworocznych

08.06, poniedziałek
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06, wtorek
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.06, środa
Matura 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych