Kalendarium wydarzeń

Czerwiec 2020


11.06, czwartek
Boże Ciało - dzień wolny

12.06, piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rada szkoleniowa dla nauczycieli

18.06, czwartek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w pozostałych klasach ZSH

19.06, piątek do 1200
Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla pozostałych klas ZSH - godzina 12:00

22.06, poniedziałek od 1700
Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas ZSH godzina 17:00

23.06, wtorek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

26.06, piątek
Uroczyste Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych Rada pedagogiczna - godzina 12:00

Wrzesień 2020


15.09, wtorek od 1815
Zebrania z rodzicami uczniów klas 2,3,4 - w wyznaczonych salach

17.09, czwartek od 1515
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych w wyznaczonych salach

21.09, poniedziałek od 1700
Zebranie Rady Rodziców ZSH - świetlica szkolna

Październik 2020


14.10, środa
Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Listopad 2020


11.11, środa
Święto Niepodległości - dzień wolny

17.11, wtorek
Zebrania z rodzicami oraz drzwi otwarte Zebrania - godzina 18:15 do 18:45 Drzwi otwarte - godzina 18:45 do 19:45

23.11, poniedziałek
Termin wystawiania ocen proponowanych w klasach 4 z przedmiotów zawodowych

Grudzień 2020


08.12, wtorek
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach 4

10.12, czwartek
Rada klasyfikacyjna klas 4

11.12, piątek
Zakończenie semestru I dla klas 4

14.12, poniedziałek
Rozpoczęcie II semestru dla klas 4

23.12 - 31.12
Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2021


04.01 - 17.01
Ferie zimowe