Dyrekcja szkoły

DYREKTOR

mgr inż. Alina Mazur

 

WICEDYREKTORZY

mgr Małgorzata Drobczyńska

mgr Karin Nowicka

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Anna Mirowska