Technik przemysłu mody


TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - DOBRZE TO BRZMI

PROJEKTANT, KREATOR MODY

 1. nauka w szkole trwa 5 lat
 2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
 3. egzaminy zawodowe zdajesz w trakcie trwania nauki

Podczas nauki w technikum odzieżowym jeden dzień w tygodniu uczniowie mają zajęcia w CKP na ulicy Barwnej w Bydgoszczy.

W trakcie nauki od klasy trzeciej młodzież odbywa również praktyki w zakładach pracy - praktyki organizowane są przez szkołę.

 

 Ucząc się w zawodzie Technik Przemysłu Mody zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 2. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Rozszerzenia:

 • geografia
 • język angielski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • plastyka
 • język obcy

Języki nauczane w zawodzie:

 • język angielski
 • język niemiecki

 Ucząc się w zawodu technik przemysłu mody masz  MOŻLIWOŚĆ:

 1. rozwijania zdolności plastycznych
 2. zdobywania umiejętności projektowania odzieży
 3. przygotowania i udziału w pokazach mody
 4. nauki modelowania form, tworzenia dokumentacji technicznych
 5. poznania programu komputerowego, który pozwoli zrealizować wszystkie projekty
 6. uszycia samodzielnie każdej wymarzonej kreacji
 7. uzyskania matury i tytułu technika przemysłu mody
 8. studiowania na każdej wyższej uczelni

Po ukończeniu Technikum Odzieżowego i zdaniu matury możesz kontynuować naukę w Wyższych Uczelniach m.in:

 1. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych - Poznań
 2. Akademia Sztuk Pięknych - Poznań
 3. Poznańska Szkoła Mody EVEN - Poznań
 4. Akademia Sztuk Wizualnych - Poznań
 5. Akademia Sztuk Pięknych - Łódź
 6. UTP Bydgoszcz- Wzornictwo
 7. Politechnika Łódzka

Zawody, które możesz wykonywać po skończeniu technikum odzieżowego m.in.:

 1. projektant tkanin
 2. projektant mody - konstruktor odzieży
 3. praca na własny rachunek
 4. fotograf mody
 5. zarządzanie produkcją odzieży
 6. stylista
 7. organizator pokazów mody
 8. dziennikarz mody
 9. krawiec

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem: https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/projektowanie-mody