Krawiec

3 LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA ODZIEŻOWA I STOPNIA

  1. nauka w szkole trwa 3 lata

Ucząc się w Zasadniczej Szkole Zawodowej Odzieżowej dobywasz zawód krawca oraz w zależności od potrzeb rynku pracy możesz nabywać dodatkowe umiejętności na zawodowych kursach kwalifikacyjnych:

  1. projektowanie wyrobów odzieżowych
  2. organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Wybierając ten kierunek uzyskasz solidne przygotowanie zawodowe w zakresie projektowania, modelowania, krojenia  i szycia wyrobów odzieżowych.

Zajęcia praktyczne możesz odbywać w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Barwnej w Bydgoszczy lub w zakładach odzieżowych, jako pracownik młodociany

PAMIĘTAJ!

Krawiec to zawód poszukiwany na rynku pracy w kraju i za granicą.