Fundusz socjalny

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

 

Od roku 2024 zmieniły się zasady naliczania odpisu dla nauczyciele będących emerytami, rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wg obowiązujących przepisów wynikających z art. 53 ust 2 ustawy Karty Nauczyciela na każdego nauczyciela będącego emerytem/rencistą przysługuje odpis na zfśs wg ustalonej stawki.

 

Nie trzeba dostarczać PIT-ów do sekretariatu szkoły.

 

UWAGA !!!

 

Wnioski można przynieść osobiście do sekretariatu lub przesłać mailowo na adres: sekretariat.gajowa@zsh.bydgoszcz.pl