Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-09-26Plan dla: Oddział:
4Ha
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 p_p.rachunko-1/2 #pr1 42
p_zarzą.han-2/2 DK 22
mat. s.16 j.angielski-1/2 35
p_zarzą.han-2/2 DK 22
wf-1/1 OS S1 matematyka DR 16
2 8:05- 8:50 p_p.rachunko-1/2 #pr1 42
p_zarzą.han-2/2 DK 22
marketing #m1 15 j.angielski-1/2 35
p_zarzą.han-2/2 DK 22
dział.handl. #dz1 29 dział.handl. #dz1 27
3 9:00- 9:45 p_p.rachunko-1/2 #pr1 42
p_zarzą.han-2/2 DK 22
marketing #m1 15 matematyka DR 16 dział.handl. #dz1 30 dział.handl. #dz1 36
4 9:55-10:40 p_p.rachunko-1/2 #pr1 42
p_zarzą.han-2/2 DK 22
p_zarzą.han-1/2 #zd1 22
p_p.rachunko-2/2 ZT 42
p_sprzed.int-1/2 AC 38 r_geografia LR 41 j.polski GM 27
5 10:50-11:35 j.niemiecki-1/2 EB 28
p_sprzed.int-2/2 #si1 38
p_zarzą.han-1/2 #zd1 22
p_p.rachunko-2/2 ZT 42
r_geografia LR 41 j.polski GM 27
6 11:50-12:35 j.zaw.angiel-1/2 #az1 cz
j.zaw.angiel-2/2 KN 33
rach.hand #ra1 12 p_zarzą.han-1/2 #zd1 22
p_p.rachunko-2/2 ZT 42
u_hist.i sp. AW 29
7 12:50-13:35 j.zaw.angiel-1/2 #az1 cz
j.zaw.angiel-2/2 KN 33
rach.hand #ra1 38 p_zarzą.han-1/2 #zd1 22
p_p.rachunko-2/2 ZT 42
godz.wych DA 30
8 13:45-14:30 p_zarzą.han-1/2 #zd1 22
j.niemiecki-2/2 Ka 33
p_p.rachunko-1/2 #pr1 42
j.angielski-2/2 KN 33
p_zarzą.han-1/2 #zd1 22
p_p.rachunko-2/2 ZT 42
wf-1/1 OS S1
9 14:40-15:25 j.polski GM 27 p_p.rachunko-1/2 #pr1 42
j.angielski-2/2 KN 33
p_p.rachunko-2/2 ZT 42 wf-1/1 OS S1
10 15:35-16:20
11 16:30-17:15 Religia
12 17:25-18:10 religia-1/1 #r4 12

Obowiązuje od: 2022-09-26