Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Przedstawiciel

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Pani Justyna Musall.

Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół Handlowych ul. Gajowa 94 w Bydgoszczy.

 

Celem Stowarzyszenie jest:

  1. Podtrzymywanie więzi między Szkołą a jej absolwentami i sympatykami,
  2. Popularyzowanie tradycji i historii Szkoły oraz osiągnięć absolwentów,
  3. Działania na rzecz integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym,
  4. Inicjowanie, organizowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych,
  5. Organizacja obchodów 100-lecia Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy oraz balu rocznicowego,
  6. Kreowanie dobrego wizerunku oraz promocja Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy.

Nr konta PKO BP 94 1020 1475 0000 8202 0346 6760