Egzaminy zawodowe - rok szkolny 2022/2023

Informatory o przebiegu egzaminu dla zawodów znajdują się w linkach poniżej:

  1. Technik Handlowiec
  2. Technik Reklamy
  3. Technik Przemysłu Mody
  4. Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych
  5. Technik Realizacji Nagrań
  6. Technik Eksploatacji Portów i Terminali

 

Informacje ogólne o egzaminach zawodowych, sposobie ich przeprowadzania, harmonogramy, przykładowe arkusze, klucze odpowiedzi znajdziemy na stronie CKE www.cke.gov.pl

  1. Formuła 2019

Deklaracja na egzamin zawodowy