DYŻURY

UWAGA osoby pełniące dyżur na parterze i podkreślone pełnią dyżur przed szkołą i pilnują aby młodzież nie wychodziła poza teren szkoły.