Technik handlowiec

TECHNIK HANDLOWIEC

Z Innowacją pedagogiczną "PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO"

 

nauka w szkole trwa 5 lat

 1. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
 2. w trakcie nauki zdajesz egzaminy zawodowe

 

Ucząc się zawodu technik handlowiec zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. Prowadzenie sprzedaży
 2. Prowadzenie działań handlowych

Rozszerzenia:

 • geografia
 • język angielski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy

Języki nauczane w zawodzie:

 • język angielski
 • język niemiecki

Handlowiec to menadżer, to osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego.

Absolwent Technikum Handlowego umie posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 

Technik Handlowiec to osoba, która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zna przepisy prawne oraz potrafi współpracować z innymi firmami.

 

Absolwenci kierunku technik handlowiec mają zapewnioną bogatą ofertę pracy.

Mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści do spraw marketingu,
 • w działach handlowych, reklamy czy księgowości
 • w sklepach

Szkoła wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia własnej firmy handlowej.

Bez problemu mogą podjąć studia na dowolnych kierunkach. Jeśli zaś zdecydują się na kierunki związane z profilem czyli Handel, Marketing, Ekonomia - to będą mieli przewagę nad absolwentami ogólniaków - ponieważ przedmioty zawodowe będą im już znane z technikum.

 

WYBIERZ ZATEM KIERUNEK TECHNIK HANDLOWIEC


BO NAPRAWDĘ WARTO

 

TEN KIERUNEK TO GWARANCJA ZATRUDNIENIA !!