Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali to EUROZAWÓD

 

 1. nauka w szkole trwa 5 lat
 2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
 3. egzaminy zawodowe zdajesz w trakcie nauki

Ucząc się zawodu technik eksploatacji portów i terminali zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 2. Obsługa ładunków w portach i terminalach

 Rozszerzenia:

 • geografia
 • język angielski

 Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy

 Języki nauczane w zawodzie:

 • język angielski
 • język hiszpański (nauczany od podstaw)

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach, firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych.

Nasz absolwent – dzięki wysokiej jakości kształcenia w szkole  – wykazuje się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znajomością języka obcego (angielskiego i hiszpańskiego) w stopniu bardzo dobrym, obsługą komputer.

Z takimi umiejętnościami absolwenci mają szansę na wysokie wynagrodzenie oraz pewność, że dla nich pracy na rynku nie zabraknie.

Do głównych zagadnień na przedmiotach zawodowych nauczanych w szkole należą:

 • obsługa podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach,
 • logistyka i spedycja,
 • towaroznawstwo, magazynowanie,
 • koszty procesów logistycznych,
 • laboratorium spedycji i magazynowania,
 • eksploatacja urządzeń transportu bliskiego,
 • język angielski zawodowy,
 • język hiszpański zawodowy,
 • zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa.


Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w:

 • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych ,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych i transportowych,
 • transportowych agencjach obsługi portów morskich,
 • portach morskich i rzecznych.

Możesz również studiować na kierunkach:

 • transport
 • logistyka
 • spedycja
 • ekonomia
 • handel
 • marketing

 

 

Ten kierunek to gwarancja ciekawej pracy!!!