Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych to zawód przyszłości.

 

Uzyskany tytuł technika lotniskowych służb operacyjnych jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Nauka w szkole trwa 5 lat

 1. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
 2. w trakcie nauki zdajesz egzaminy zawodowe

Ucząc się zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych zdobywasz jedną kwalifikacje:

 1. TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żegługi powietrznej

Rozszerzenia:

 • geografia
 • język angielski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy

Języki nauczane w zawodzie:

 • język angielski
 • język hiszpański

Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.

 

Jeśli interesuje Cię praca w porcie lotniczym? Zastanawiałaś  lub zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków powietrznych i pasażerów, kto odpowiada za płynność pracy na lotnisku – już masz odpowiedź – Technik lotniskowych służb operacyjnych.

ZAPRASZAMY DO ZSH