Technik przemysłu mody

Jest to zawód, który powstał na bazie zawodu technik technologii odzieży.