Technik realizacji nagrań - Nowość 2019

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

 1. nauka trwa 5 lat
 2. w trakcie nauki przystępujesz do egzaminów zawodowych
 3. po skończeniu nauki przystępujesz do matury

KWALIFIKACJE

AUD.08 Montaż dźwięku

AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych

 

Rozszerzenia:

 • geografia
 • język angielski

 Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • muzyka
 • język obcy

 Języki nauczane w zawodzie:

 • język angielski
 • język niemiecki

 

Zawód technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów nagłaśniających i przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z reżyserem, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie. Technik realizacji nagrań zajmuje się również, edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki.

Po ukończeniu Technikum możesz: – kontynuować naukę na uczelniach zarówno technicznych, jak i artystycznych o specjalizacji „Realizacja dźwięku” lub podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnym studio nagraniowym.

 

Zapraszamy na Facebook`a kierunku

https://www.facebook.com/Technik Realizacji Nagrań

 

A jak powstawało StudioGim9???