Konkurs

Technika wykonania prac jest dowolna, rozmiar kartki świątecznej to format A5.
 
Oceniane będą: zgodność z tematem, poprawność językowa życzeń, samodzielność wykonania, stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy, staranność wykonania oraz wrażenie artystyczne.
 
Na odwrocie kartki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
Termin składania prac – do 15 grudnia 2023 r. do organizatorów konkursu – Aleksandry Kasprowicz , Ewy Bułatowicz .  
                                                                   
Zapraszamy
Organizatorzy konkursu