Laureaci Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych odebrali nagrody.

Opublikowano: 2024-06-19 09:46

Najważniejszym punktem uroczystości było odebranie nagród z rąk zastępczyni prezydenta, Pani Iwony Waszkiewicz za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Odebrali je uczniowie, ich nauczyciele oraz dyrektorzy szkół o największej licznie laureatów i finalistów.

Dyplomy odebrali dyrektorzy ośmiu szkół o największej liczbie laureatów i finalistów.

 

W roku szkolnym 2023/2024 były to: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego – Dyrektor Aleksandra Kuś; Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi – Dyrektor Arletta Popławska; Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi – Dyrektor Przemysław Kotłowski; I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – Dyrektor Mariola Mańkowska; VI Liceum Ogólnokształcące – Dyrektor Wiesława Burlińska; Zespół Szkół Elektronicznych – Dyrektor Marcin Chabowski; Zespół Szkół Handlowych – Dyrektor Alina Mazur oraz Zespół Szkół Spożywczych – Dyrektor Anna Janecka.