Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Absolwenci - od 24 maja można odbierać w sekretariacie szkoły dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.