Plan lekcji


Obowiązujący od: Plan dla: Sala:
37 37k
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 JA 1Rb-2/2 p_p.multimed
MZ 3Wb-2/3 pl.ka.reklam
2 8:00- 8:45 JA 1Rb-2/2 p_p.multimed
MZ 3Wb-2/3 pl.ka.reklam
3 8:50- 9:35 SL 4Pb gosp.mag.
JA 1Rb-2/2 p_p.multimed
MF 1Bz-1/2 p_p.tech.biu
ŁW 3Wb-1/3 dział.handl.
4 9:40-10:25 PR 4NLb-1/2 urządz.elekt
JA 2Rb poligrafia
JA 3Rb-1/2 p_zarzą.rekl
MF 1Bz-1/2 p_p.tech.biu
JZ 3Ob-2/2 j.zaw.angiel
5 10:30-11:15 BJ 3Wb-3/3 p_obs.transp
BJ 4Pb-2/2 p_pr. przeł.
BJ 4Pb-2/2 p_obs.transp
RD 1TOR-2/2 pod.reklamy
BJ 1Pb-1/2 p_obs.transp
6 11:20-12:05 BJ 3Wb-3/3 p_obs.transp
BJ 4Pb-2/2 p_obs.transp
BJ 4Pb-2/2 p_pr. przeł.
JA 1Rb poligrafia
AB 4Hb-1/2 p_p.rachunko
7 12:20-13:05 BJ 3Wb-3/3 usługi portó
JA 3Rb-2/2 p_zarzą.rekl
JA 1TOR-2/2 p_p.multimed
AB 4Hb-1/2 p_p.rachunko
8 13:20-14:05 BJ 3Pb-1/2 p_obs.transp
SL 2Pb-2/2 p_w.ob.podr.
BJ 2Pb usługi portó
JA 1TOR-2/2 p_p.multimed
RS 4Rb-2/2 p_zarzą.rekl
9 14:10-14:55 SL 2Pb-2/2 p_w.ob.podr.
RD 3Rb-2/2 pl.ka.reklam
JA 1TOR-2/2 p_p.multimed
RS 4Rb-2/2 p_zarzą.rekl
10 15:00-15:45 SL 3Pb-2/2 p_w.ob.podr.
JA 1TOR-2/2 poligrafia

Obowiązuje od: 2023-05-01