Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-10-02Plan dla: Oddział:
4Pb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55
2 8:00- 8:45
3 8:50- 9:35 j.polski GM 27
4 9:40-10:25 j.zaw.hiszpa-2/2 BR 30 gosp.mag. SL 37 r_angielski-1/2 JZ 26 j.polski GM 27
5 10:30-11:15 chemia MF 36 p_pr. przeł.-1/2 SL 39
j.hiszpański-2/2 BR cz
matematyka GJ 14 wos AW 29
6 11:20-12:05 gosp.mag. SL 27 gosp.mag. SL 37 matematyka GJ 15 godz.wych MJ 40
7 12:20-13:05 biologia KI 35 p_pr. przeł.-1/2 SL 39
r_angielski-2/2 JZ cz
p_obs.transp-1/2 BJ 39 j.hiszpański-1/2 BR 28
p_obs.transp-2/2 BJ 39
historia DA 30
8 13:20-14:05 matematyka GJ 12 p_pr. przeł.-1/2 SL 40
r_angielski-2/2 JZ 27
p_obs.transp-1/2 BJ 30
p_pr.rys.tec-2/2 IG 39
j.angielski-1/2 JZ cz
p_obs.transp-2/2 BJ św
j.zaw.hiszpa-1/2 BR 32
j.angielski-2/2 JZ 27
9 14:10-14:55 j.polski GM 27 j.angielski-1/2 JZ 32
p_pr. przeł.-2/2 SL 40
p_pr.rys.tec-1/2 IG 39
p_pr. przeł.-2/2 SL 31
p_pr. przeł.-1/2 SL 37
j.zaw.angiel-2/2 JZ 32
r_geografia GC 41
10 15:00-15:45 wf-1/2 OS S1
wf-2/2 #w2 S2
j.angielski-1/2 JZ 32
p_pr. przeł.-2/2 SL 40
r_angielski-1/2 JZ 30
p_pr. przeł.-2/2 SL 39
p_pr. przeł.-1/2 SL 39
j.angielski-2/2 JZ 32
geografia GC 41
11 15:50-16:35 wf-1/2 OS S2
wf-2/2 #w2 S1
j.zaw.angiel-1/2 JZ 32
p_pr. przeł.-2/2 SL 40
j.angielski-2/2 JZ 30 fizyka Ae 36 religia-1/1 #r2 12
12 16:40-17:25 wf-1/2 OS S2
wf-2/2 #w2 S1

Obowiązuje od: 2023-10-02