Plan lekcji


Obowiązujący od: Plan dla: Oddział:
4Wb 4wioślarstwo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 matematyka CZ 36
2 8:00- 8:45 wos AW 29 chemia BD 30 p_zarzą.han-1/3 DK 22
kampania rek-2/3 RD 14
p_pr.rys.tec-3/3 IG 39
3 8:50- 9:35 rach.hand-1/3 DK 22
pl.ka.reklam-2/3 PI 21
gosp.mag.-3/3 SL 39
r_geografia GC 41 pl.ka.reklam-2/3 PI 37 j.polski AK 25 marketing-1/3 MD 15
kampania rek-2/3 RD 14
p_obs.transp-3/3 BJ 39
4 9:40-10:25 p_zarzą.han-1/3 DK 22
p_zarzą.rekl-2/3 PI 21
gosp.mag.-3/3 SL 39
geografia GC 41 dział.handl.-1/3 ŁW 33
p_zarzą.rekl-2/3 PI 37
j.polski AK 25 marketing-1/3 MD 15
p_zarzą.rekl-2/3 PI 21
p_obs.transp-3/3 BJ 39
5 10:30-11:15 p_zarzą.han-1/3 DK 22
p_zarzą.rekl-2/3 PI 21
j.zaw.hiszpa-3/3 GO 33
r_angielski JZ 32 matematyka CZ 25 j.angielski JZ cz pl.ka.reklam-2/3 PI 21
p_pr. przeł.-3/3 BJ 39
6 11:20-12:05 rach.hand-1/3 DK 22
p_zarzą.rekl-2/3 PI 21
j.zaw.angiel-3/3 KD 28
j.angielski JZ 32 fizyka GA 35 j.angielski JZ cz kampania rek-2/3 RD 14
p_pr. przeł.-3/3 BJ 39
7 12:20-13:05 matematyka CZ 35 j.polski AK 25 biologia KI 28 j.niemiecki-2/2,1/2 #n1 28
j.niemiecki-2/2,1/2 #n1 28
p_pr. przeł.-3/3 BJ 13
8 13:20-14:05 p_p.rachunko-1/3 ŁW 42
gosp.mag.-3/3 SL 39
historia DA 30 godz.wych Gi św p_zarzą.han-1/3 DK 22
p_an.reklamy-2/3 AC 38
p_pr. przeł.-3/3 BJ 30
j.hiszpański-3/3 GO 33
9 14:10-14:55 p_p.rachunko-1/3 ŁW 42 wf #w10 S2 r_angielski JZ 42 p_an.reklamy-2/3 AC 38
p_pr. przeł.-3/3 BJ 30
10 15:00-15:45 p_p.rachunko-1/3 ŁW 42 wf #w10 S2
11 15:50-16:35 dział.handl.-1/3 ŁW 42 wioślarstwo-1/2 ZG @ wf #w10 S2 wioślarstwo-2/2 ZG @ religia-1/3 #r2 12
12 16:40-17:25 wioślarstwo-1/2 ZG @ wioślarstwo-2/2 ZG @ wioślarstwo-1/2 ZG @
13 17:30-18:15 wioślarstwo-1/2 ZG @ wioślarstwo-1/2 ZG @ wioślarstwo-2/2 ZG @ wioślarstwo-2/2 ZG @
14 18:20-19:05 wioślarstwo-2/2 ZG @ wioślarstwo-1/2 ZG @ wioślarstwo-2/2 ZG @ wioślarstwo-2/2 ZG @ wioślarstwo-1/2 ZG @

Obowiązuje od: 2024-04-29